Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП
Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в СОУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора, общ. Нова Загора. Позиция 2 Топъл обяд Договор №002/25.09.2014 г. сряда, 1 October, 2014

1. Ф. 0000002100/30.11.2014 - 3169.12 лв. пп 941 от 03.12.2014 г.

2. Ф. 0000002053/23.12.2014 - 2442.96 лв. пп 1007 от 23.12.2014 г.

3. Ф.0000002071/31.01.2015 г - 2664.52 лв. пп 65 от 03.02.2015 г

4. Ф.0000002079/28.02.2015 г. - 2216.76 лв. пп 143 от 05.03.2015 г

5. Ф.0000002115/31.03.2015 г. - 2585,64 лв. пп 228 от 03.04.2015 г.

6. Ф.0000002138/30.04.2015 г. - 1679,68 лв. пп 303 от 05.05.2015 г. 

7. Ф.0000002150/31.05.2015 г. - 2032,32 лв. пп 376 от 03.06.2015 г.

8. Ф.0000002173/16.06.2015 г. - 90,48 лв. пп 399 от 19.06.2015 г.

Доставка на гориво за зареждане на моторно-превозните средства Договор №001/11.09.2014 г. сряда, 1 October, 2014

1.Ф.2000000203/30.09.2014 - 1173,55 лв. /пп 589 от 09.10.2014 г.

2.Ф.2000000209/31.10.2014 - 2958,55 лв. / пп 863 от 04.11.2014 г.

3.Ф.2000000222/30.11.2014 - 2271,14 лв./ пп 942 от 03.12.2014 г.

4.Ф.2000000224/22.12.2014 - 2114,07 лв./ пп 1004 от 23.12.2014 г.

5.Ф.2000000232/31.01.2015 - 2139,88 лв./ пп 81 от 06.02.2015 г.

6.Ф.2000000245/28.02.2015 - 1985.65 лв./пп 154 от 09.03.2015 г.

7.Ф.2000000251/31.03.2015 - 2411,51 лв./пп 226 от 02.04.2015 г.

8,Ф,2000000258/30.04.2015 - 1611,90 лв./пп299 от 05.05.2015 г.

9.Ф,2000000264/31.05.2015 - 2083,39 лв./ пп375 от 03.06.2015 г.

10,Ф.2000000272/22.06.2015 - 768,92 лв./пп400 от 23.06.2015 г.