Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
„Текущ ремонт на площадка в СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора”. 13.05.2019 ID 9088231 от 13.05.2019 г. преглед
„Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците на СУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора, за учебната 2018/2019 г.” 17.08.2018 ID 9079784 от 17.08.2018 г. преглед
„Изграждане на тренировъчни игрища за баскетбол, волейбол и фитнес на открито в СОУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора”. 22.06.2018 ID 9077593 от 22.06.2018 г. преглед
“ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЗАКУСКИ И ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. НОВА ЗАГОРА, ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.09.2017 Г. ДО 15.06.2018 Г.“ 15.08.2017 9067306 преглед